martes. 28.11.2023

Un BIC que es resisteix

Els sistema hidràulic de les síquies dels molins de Selva, Inca i Búger és un complex hidràulic format per una síquia principal de 3.480 metres que, amb una sèrie de canals annexes, rescloses i llambordes permetien el funcionament d'una filera de sis molins d'aigua. Aquest sistema hidràulic també inclou altres elements, com són sínies, aqüeductes i fibles que tenien la finalitat de regar les terres i els horts pròxims. L’origen de la síquia probablement data del segle XIII, ja que alguns molins de la zona són d’aquesta època.

L’abril de 2010 el Consell de Mallorca va acordar la declaració com a Bé d’Interès Cultural (BIC), amb categoria de monument, dels sistema hidràulic de les síquies dels molins de Selva, Inca i Búger. Tanmateix, l’any 2015 aquesta declaració va ser anul·lada per un defecte de tramitació del procediment.

Els municipis afectats han sol·licitat reiteradament al Consell de Mallorca que es reprengui el procediment de declaració com a BIC d’aquest sistema hidràulic en els mateixos termes de l’any 2010. Els ajuntaments de Selva i Búger ho varen acordar per sessió plenària l’any 2017 i, més recentment, el desembre del 2019, el ple de l’Ajuntament d’Inca va tornar a insistir en aquesta petició. 

Seria bo no deixar perdre l’oportunitat de protegir i posar en valor aquest element patrimonial tan singular ni ajornar encara més la seva declaració com a BIC del sistema hidràulic de les síquies dels molins de Selva, Inca i Búger.

Un BIC que es resisteix