lunes. 20.05.2024

Els ajuntaments davant la pandèmia

Els ajuntaments són les administracions més properes a la ciutadania. Aquesta proximitat ha esdevengut essencial a l’hora de donar resposta a la multitud de situacions que s’estan produint davant la crisi provocada per la Covid-19. L’administració local ha hagut d’adaptar-se ràpidament a una realitat incerta i a una normativa canviant per poder atendre les demandes ciutadanes.
I ho ha fet de manera responsable i amb uns recursos limitats. Les entitats locals han estat la primera línia d’atenció davant les situacions d’emergència social que ha provocat la crisi de la Covid-19, treballant conjuntament amb les institucions supramunicipals i comptant amb la col•laboració imprescindible de les entitats socials i altres col•lectius ciutadans. I també han hagut de tenir una cura especial de la neteja i desinfecció de la via pública, el compliment de les noves normatives, la reorganització de l’espai públic, afavorir i fer compatible el manteniment de l’activitat econòmica i social, resoldre els dubtes de la ciutadania…
I encara més, la participació dels ajuntaments també serà fonamental a l’hora d’intervenir públicament a favor de l’ocupació i la recuperació econòmica. Seria bo aprofitar aquest bagatge i totes les lliçons apreses per afrontar seriosament el debat sobre un nou finançament municipal. Sense estridències ni oportunismes.

Els ajuntaments davant la pandèmia