domingo. 26.05.2024

No podem tornar enrere

La Covid-19 ha provocat la pitjor crisi sanitària, econòmica i social des de la Segona Guerra Mundial. Davant d’unes circumstàncies tan adverses és digne d’elogi l’esforç titànic que estan realitzant tantes persones, col·lectius, institucions i professionals per resistir aquest cop tan dur i per poder redreçar la situació en les millors condicions per a tothom i tan aviat com sigui possible. 

Però hem de prendre consciència que encara no ens hem sortit. La progressió de nous contagis és preocupant i reclama prendre més precaucions. És per això que les autoritats sanitàries han hagut d’establir noves mesures i restriccions que hem de complir. 

Ara més que mai és necessari un exercici col•lectiu de responsabilitat, però també individual de tots i cadascun de nosaltres. És el moment de pensar en la salut de tothom i de tenir molt en compte els col•lectius més vulnerables i els més desfavorits. No hi ha més opció que la responsabilitat, l'empoderament i el civisme. Perquè tornar enrere tendria conseqüències molt negatives per al conjunt de la societat.

No podem tornar enrere