lunes. 04.03.2024

Aigua. Reflexions

Els grans números de consum d’aigua es miden en Hectòmetres cúbics. (Hm3). Un Hm3 equival a 1.000.000.000 litres, perquè ho visualitzem es com una superfície d’un camp i mig de futbol de 100metres d’altura, tot d’aigua.

Una altra comparança seria que dins un Hm3 hi caben set catedrals de Palma.

Una persona que gastes 200 litres d’aigua al dia, hauria de viure 13.700anys per consumir un Hm3.

Dit això, i utilitzant dades del Pla Hidrològic, a Balears es consumeixen cada any 220Hm3 d’aigua. 125 Hm3 a xarxes municipals, 33 Hm3 a habitatges a fora vila, 36Hm3 per agricultura, i la resta a Industria, golf, i altres.

Per les xarxes municipals es perd un 30% en la distribució, es a dir 37,5Hm3 d’aigua, si vos hi fixau es perd més aigua per les tuberies dels nostros pobles i ciutats que la que es consumeix en tita l’agricultura balear.

També resulta curiós que els habitatges a fora vila consumeixen quasi la mateixa aigua que tota l’agricultura.

Aquestes xifres son encara mes escandaloses quan descobrim que el 42% de l’aigua que empleen els pagesos es aigua depurada, es a dir, per regar només s’extreuen dels aqüífers uns 20Hm3.

Però encara no hem acabat, a les nostres depuradores es tracten 97Hm3 d’aigua, només dues tercers parts d’aquestes son utilitzables, perquè en el segle XXI, un 33% de l’aigua depurada no te tractament terciari i, com no compleix els requisits que demana la Unió Europea, es tira a la mar en el millor dels casos.

Tenim llavors 68Hm3 d’aigua potencialment reutilitzable....però nomes se n’utilitzen 33Hm3, la resta: 35Hm3, també es tira a la mar.

L’agricultura de regadiu a Balears només representa el 5% de tota la superfície agrària i genera prop del 70% del valor agrícola comercialitzat, és per tant aquella que genera riquesa i te alguna possibilitat de defensar-se sense ajudes. Endemés és aquella que pot incrementar la producció local a uns preus de venda competitius i augmentar la tan anomenada sobirania alimentària.

La NO reutilització del 100% de l’aigua depurada i l’altíssima quantitat d’aigua perduda en les xarxes públiques són un insult a la intel·ligència, a l’economia sostenible, al medi ambient i a la lluita contra els efectes del canvi climàtic.

És imprescindible que dins les polítiques de reconstrucció que es desenvoluparan per reactivar l’economia es realitzin totes les inversions necessàries per poder destinar tota l’aigua depurada a nous regadius arreu de les Illes.

Els resultats seran: diversificació de l’economia, increment de la competitivitat del sector agrari, sostenibilitat ambiental, més producte local i una millor consciència social.

Esperem que els responsables polítics en siguin conscients.

Aigua. Reflexions