domingo. 19.05.2024

Sol Rústic i Agricultura

Era president de Balears en Gabriel Cañellas i en aquell temps el meu padrí (antic amo de possessió i pagès de tota la vida) s’escandalitzava i no podia entendre els preus a que es venien i compraven les quarterades de terra. Ell les valorava segons la quantitat de gra, ametlles o garroves que podien produir i no per la potencialitat edificatòria que tenien.

Han passat trenta anys, cinc o sis presidents autonòmics amb els seus cinc o sis respectius governs...i la cosa no ha canviat gaire, la terra a Mallorca segueix sense valer per la seva capacitat productiva.

Durant aquests anys s’ha seguit apostolant la necessitat de fer rendible l’Agricultura, de recuperar el valor productiu de les terres, d’aturar la construcció al camp, d’omplir-se la boca de la importància estratègica de l’Agricultura i fer normes i més normes prohibitives per limitar les edificacions a fora vila....sense aconseguir el resultat desitjat.

Els petits pagesos propietaris cada vegada són més pobres: l’abandonament de les finques no edificables es un fet constatable ja que totes han sortit del mercat i no valen res...i tampoc pel seu valor productiu que no s’ha incrementat....I és que només s’han fet passes en un sentit: les més còmodes pel polític de torn que són les de prohibir sense proposar alternatives.

El fet de prohibir els nous habitatges dins les zones d’ANEI fa uns vint anys, ha provocat una recuperació dels cultius i de la ramaderia en aquestes zones??? La resposta es clarament NO, i no dic que s’hagin de  deixar tornar a fer habitatges a aquestes Àrees...El que dic és que només s’ha legislat en un sentit, sense oferir alternatives.

La realitat física s’imposa: A Mallorca moltes de les terres són magres, poc fèrtils, sense accés a aigua, amb poca matèria orgànica, amb fortes pendents, pedregoses,...en poques paraules: aptes només per l’agricultura de subsistència del segle XIX. Per tant no tendran mai un valor en funció de la seva capacitat de produir aliments. 

S’han de cercar camins per recuperar un valor a aquestes terres.

Sol Rústic i Agricultura