lunes. 11.12.2023

Mucha pandemia y poco gobierno

Mos umplim sa boca de lo que no hauríem de fer-ho. Criticam tot es que se mos posa davant simplement per no estar en línia de sa nostra ideologia sense preocupar-mos en absolut d'analisar en profunditat des contengut que a primer cop d'ull no mos agrada. I així funcionam. Pens que s'actual situació, sa qual s'agreuja a passes engegantides, mereix una mica més d'atenció absolutament apolítica i més racional i no només això també de s'aportació personal d'idees i possibles pal·liatius útils o consells que entenguem vàlids en aquesta situació. Cada dia seran més llargues ses coes socials mal cridades des gana, a sa recerca d'una ajuda que normalment proporcionen entitats socials privades que res tenen a veure amb s'administració. Aquestes coes són es resultat inequívoc de sa mala gestió de ses administracions públiques i de sa seva escassa visió i falta de solucions que no se varen donar en sa passada crisi i que en s'actual se troben en pitjors situacions no corregides amb anterioritat. I qui torna a dur a ses seves esquenes en cost de sa crisi, sense cap dubte es pensionistes a el qual s'insinua reduir es seus ingressos, Senyors polítics manco globus sonda i més trepitjar es carrer. Valentia total i manco s'engreix d'assessors sense qualificar i sense aptituds, Ses pensions ni tocar-les per reduir-les. Lo que resta és activar s'indústria, regular unes altres temes que pareixen tabús en es govern actual d'esquerres, i manco cortines de fum per amagar sa pròpia dolenta i indesitjable gestió des govern que no només ha perdut es nord, que aquest se pot trobar, si no també sa vergonya pública que aquesta és difícilment recuperable.

Mucha pandemia y poco gobierno