martes 28/9/21

Octubre Farcit

Mai durant sa meva vida, no record un mes d'octubre farcit de tantes i tantes coses sorprenents, situacions límit, successos de gran gravetat com es vists, tantes d'injúries i insults a s'intel•ligència humana, tant desencert i tan engany mai de la vida social i política d'una part de sa nostra Espanya.

Hem estat es fé'm riure de mig món i sa burla bona de fer de s'altre mitjà. Tots hem fallat, des de sa ciutadania fins a ses més altes esferes de ses nostres institucions i hem representat es sainet més trist de sa nostra història comparable a sa més dramàtica tragèdia grega, encara que res en si tengui a veure un sainet o opereta bufa, amb ses grans obres des savis escriptors grecs.

No dubt que entre es catalans republicans i independentistes hi ha persones de bona fe, pacifistes, honrades i intel•ligents que han entès i se varen donar compte, inclús abans de sa proclamació, o no, de sa república i independència de Catalunya, que s'estava participant de s'il•legalitat forjada per sa mentida i s'engany d'uns estúltics polítics i que ademés qualcun d'ells ha resultat esser un covard estufat de primer orde, que varen sebre retirar-se a temps d'aquesta pantomima sense renunciar a ses seves idees i a ses ganes, legitimes sense cap dubte, per fer-les prevaler en es temps amb s'absoluta legalitat en es marc constitucional i estatutari, en aquests nobles catalans sa meva enhorabona.

Hi ha altres catalans, an es quals desgraciadament no se'ls pot donar aquesta gràcia ni felicitacions, no per ses seves idees polítiques lògicament, si no per s'engany an es qual han sotmès una part des seus conciutadans i per alimentar a ses masses manco sensates o més exaltades a creure-se ses seves pròpies mentides, per esser ajudats en tots es seus despropòsits i il•legalitats i manco apreciant an es qui no pensen com ells, llevant-los totes ses garanties democràtiques, tallant-los es seu dret a expressar-se i negant-los s'aigua i es pa de sa convivència, aquests altres catalans que no mos donin lliçons de democràcia que ses seves lliçons no mos valen, han alterat aquesta democràcia i l'han pervertit en una dictadura des més pur i dur populisme nacionalista radical i excloent.

Com a estat de dret sa justícia ha actuat, no ho ha fet es Govern, no han estat es polítics, sa separació des poders ha servit per demostrar sa vigència des nostro estat de dret, ara s'ha de mostrar an es món que Espanya no és diferent, que creim a sa pau i en justícia, que respectam ses lleis, sa constitució i ets estatuts i que es qui no respecten aquestes lleis han d'esser castigats amb tot es pes de ses mateixes, no per ses seves idees, aquestes poden defensar-les, són lliures, només ni més ni manco per riure-se d'elles.

Octubre Farcit
Comentarios