viernes 10.07.2020

Ara a Mallorca no perdrem el tren

Molt sovint es diu que l'excés d'utilització del vehicle privat i la poca rellevància del transport públic a les Balears és una qüestió de cultura, de mentalitat, de costums... I parcialment és així, però parcialment. Perquè també és cert que en aquest país, en molts de casos, no existeix de bon de veres una alternativa competitiva, eficient i ràpida al transport privat.

Els darrers anys, les Balears han crescut molt en habitants. I a més, resulta que els habitants ara es mouen molt més del que es movien un temps. Per tant, tenim més gent i més moviment. Per això les infraestructures de transport s'han de redefinir i la societat s'ha d'adaptar a aquesta nova realitat. És evident que en ple segle XXI la millor aposta a fer és una potenciació radical del transport públic. El debat està obert i ara és el moment de posar damunt la taula idees i propostes, d'aquí vendran els estudis i els projectes.

L'objectiu principal que hem d'aconseguir és minvar la congestió a Palma. Per això hem de començar potenciant el tren que gràcies a l'electrificació que es finalitzarà aquesta legislatura serà molt més eficient. S'han de fer més aparcaments a les estacions i a les entrades de la ciutat, s'han de millorar les freqüències i els trens ràpids. Ara bé, la gran aposta per descongestionar la capital implica executar una xarxa de metro o tramvia que doni resposta a la connexió de la ciutat, una xarxa que ha d'unir el centre amb l'aeroport, amb la Platja de Palma, amb el Parc Bit i Son Espases i que també ha de donar servei a les zones més densament poblades i a les zones on es produeix més mobilitat. També la descongestió implica ampliar la xarxa ferroviària acostant-nos a la que existia fa 50 anys, afegint algunes zones estructurants a la Mallorca d'avui.

També hem d'aconseguir millorar la xarxa secundària de carreteres i l'entrada-sortida a capitals comarcals com Manacor. I lògicament les noves concessions d'autobús que aquesta legislatura es licitaran han de ser un altre element fonamental per fer el bot que necessitam.

Diré una heretgia. La pròxima legislatura, des de la legalitat absoluta, hauria de ser una legislatura d'alta capacitat d'execució d'inversió en transport públic com ho va ser la legislatura 2003-2007 en què la xarxa viària va canviar de forma substancial.

Alguns des del provincianisme o des de la peresa intel·lectual són incapaços d'entendre que Palma i Mallorca han de menester comptar amb una alternativa moderna i de primera categoria al cotxe privat. Els temps evolucionen i la intel·ligència consisteix en no perdre el tren, mai millor dit això.

Algú dirà: i els doblers? I tendrà raó. Això requereix la corresponent dotació pressupostària. I certament tenim una administració pobra com a conseqüència de la injustícia crònica que patim. Ara bé, la manca de finançament no és excusa per no avançar feina (projecte d'obres i tramitacions) i tenim capacitat per començar les actuacions més imprescindibles. Els doblers són un entrebanc i poden endarrerir algunes coses, ara bé, no són impediment insalvable. Sobretot, si entenem que aquesta és una prioritat pel futur del país.

Josep Melià Ques

Diputat del Pi-Proposta per les Illes Balears

Ara a Mallorca no perdrem el tren
Comentarios