domingo. 19.05.2024

Balearisme

El mallorquisme polític és el moviment que cerca el reconeixement de la personalitat política i cultura de Mallorca. Es diu que l'origen del mallorquinisme és el llibre den Miquel dels Sants Oliver “la qüestió regional”, escrit fa més de 120 anys. Dins el mallorquinisme s'hi ha identificat gent que, entre d'altres coses, es considerava regionalista i gent que es considerava nacionalista, gent més d'esquerres, gent més conservadora. Certament els darrers anys aquesta denominació ha perdut ús, de totes formes és una denomiació molt ben trobada per diverses raons. En primer lloc perquè és una denominació molt identificadora, molt entenedora, mallorquinista és el que defensa Mallorca, és com una obvietat. En segon lloc perquè és una denominació ample, tots els que defensen prioritàriament Mallorca són mallorquinistes, hi caben moltes sensibilitats, moltes visions, és un terme fàcil. 

El fet pluriinsular sempre ha estat un factor difícil d'articular políticament. Ja fa anys Damià Pons va resumir el plantejament: la nació sentimental la pròpia illa, la nació política Balears, la nació lingüística i cultural els països de llengua catalana. La vertebració política de Balears és fonamental, les diverses illes no es poden ignorar o malfiar, han de formar un cert cos, han de tenir una certa cohesió, han de saber juntar forces per reivindicar interessos comuns, de cara a l'exterior hem de tenir una veu que si les illes van de la mà serà més poderosa. En finançament, en compensació de la insularitat, en mobilitat i connexions... són molts els àmbits estructurals on hi ha comunió d'objectius. A més, compartim el principal instrument d'autogovern del que disposam... 

Resulta evident que hem de fer Balears. Hem de fer país balear. I el balearisme  no seria més que l'articulació política d'un moviment que té com a prioritat bàsica i essencial la defensa de les Balears. Un moviment que ha de ser divers, on hi capiga molta de gent, molts orígens i tradicions, un moviment on existeixi un respecte absolut per la pluralitat que suposa el fet insular i les peculiaritats que això genera. 

Certament, hi hagut algun intent d'apropiació indeguda. Hi ha hagut persones o entitats que han volgut agafar la bandera de Balears en contra dels mallorquinistes, menorquinistes eivissenquistes... en contra de la unitat de la llengua. Seria absurt que permetessim aquesta perversió. La bandera de Balears lògicament qui més l'ha d'alçar són els que tenen la consciència i la voluntat de posar Balears primer, els qui tenen aquesta referència com un element bàsic i el per què de la seva acció col·lectiva. Si volem deixar de ser els que no pinten una regadora hem de fer balearisme. 

Molta gent va fer befa d'aquell eslògan de quatre illes, un país, cap frontera. Idò aquell eslògan també estava ben trobat. I el que ens fa falta als balears és treure una mica el geni, pensar més en clau balear i assumir que si no ens feim respectar no ens respectaran. I això també és balearisme.

Balearisme