martes 19/1/21

Consideracions electorals

Després de les eleccions del 28 d'abril i del 26 de maig moltes són les consideracions que es poden fer. En primer lloc, diria que és evident que l'estratègia del PSOE ha estat un èxit inapel·lable; de com convertir una derrota, Andalusia, en una victòria a través de la por a VOX. Els resultats avalen les decisions de Sánchez i companyia. Convé recordar que fa uns cinc anys es comentava que el PSOE caminava cap a la residualització com els socialistes grecs, sorpasso... El PSOE ha sabut jugar les cartes i ha generat un cicle electoral totalment favorable a les seves sigles, s'ha convertit en el vot moderat i en el vot útil. Per tant, la disputa PSOE-VOX ha determinat el cicle i ha col·locat en situació secundària a la resta de partits.

En segon lloc, les Balears som un territori on gran part de l'electoral vota en clau estatal. Les tendències estatals determinen els resultats balears. Encara que a alguns ens agradaria que la clau balear o municipal tingués més pes, el cert és que la gran majoria del vot es fa en clau espanyola. I això ha augmentat pel solapament de les estatals i les autonòmiques i municipals.

Ja sé que alguns consideren que això són excuses. Jo crec que són factors essencials que no es poden deixar de tenir en compte.

En tercer lloc, els partits de les Illes Balears, especialment El Pi, té moltes dificultats perquè el seu missatge penetri a les ciutats. És una dificultat agreujada per la proliferació de partits que fa que cada pic sigui més complex ser visible entre molts i agreujada per un panorama mediàtic també molt fragmentat però on la dinàmica local ha perdut pistonada. Segurament necessitem millorar i, per tant, ens hem equivocat perquè no hem fet un ús més contundent de les xarxes socials, perquè no hem construit una estructura humana més consolidada i més implicada en el batec de la societat, perquè no hem sabut liderar els debats amb propostes programàtiques en clau d'aquí, perquè no hem projectat una imatge de més modernitat, més avantguardista, no hem obert prou el partit i no hem connectat prou amb els canvis socials.

Alguns diuen que també ens manca definició. Aquesta és una crítica típica cap a les opcions centristes. Massa sovint aquesta crítica el que pretén és referenciar-te en relació a l'esquerra o la dreta, que t'ubiquis en la dinàmica de blocs. Sincerament, no comparteixo aquesta crítica. Som un partit que mira per Balears i que té un projecte liberal en l’econòmic i socialdemòcrata en allò més social. Som un projecte que ha recolzat l'executiu en la lluita contra el canvi climàtic i la lluita contra els plàstics. Alguns ens voldrien satèl·lits d'altres formacions i precisament consider que la gran virtut d’El Pi és que no tenim vocació d'adjectiu sinó de substantiu.

És evident que no ho tenim fàcil, que ningú ens regala res i que existeix una desigualtat de recursos a l'abast. Ara bé, això ja ho sabíem i, en conseqüència, el nostre deure és trobar les vies per compensar aquest desajust. Segur que podem fer moltes coses molt millor. Només faltaria. També és cert que consolidar uns fonaments i tenir una base sòlida en aquests temps d'altíssima volatilitat no és cosa tampoc menyspreable.

Vivim temps d'enorme complexitat. Temps accelerats. En què les coses poden canviar ràpidament. Si volem que un partit 100% balear pugui avançar, hem de millorar però sense perdre de vista les dificultats estructurals i sense deixar de valorar tot allò que s’ha aconseguit. Seguim.

Josep Melià Ques

Diputat d’El Pi-Proposta per les Illes

Consideracions electorals
Comentarios