miércoles. 22.03.2023

Lloguer turístic i urbanisme

Com tot problema complex, el lloguer turístic es pot i s'ha d'analitzar des de molts de punts de vista. És evident que l'anàlisi de la incidència del lloguer sobre l'ordenació territorial i urbanística  és important.

El primer que s'ha de dir és que normalment a una ciutat hi conviuen a la vegada diversos usos. A un carrer, fins i tot a una mateixa illeta, podem trobar pisos per viure, comerços, bars i restaurants, oficines, algun taller... N'hi ha prou amb sortir pel mig per comprovar-ho. Aquesta mescla d'usos no sempre és harmoniosa, molt sovint, és controvertida.

El segon que s'ha de dir és que l'especialització d'àmbits és excepcional. És cert, que s'han fet polígons industrials als afores de les ciutats que parcialment han fet que algunes fàbriques sortissin del centre a la perifèria amb una millora tant de seguretat, com de salubritat, com de comoditat urbana i ciutadana. I és vera que l'ordenació turística va apostar perquè hi hagués una certa especialització i va intentar diferenciar i fer incompatibles els usos turístics amb els usos residencials. Ara bé, aquesta ordenació turística estava pensada per àmbits de sol i platja, nuclis que varen néixer o varen créixer bàsicament amb aquesta finalitat. I també s'ha de tenir en compte que l'ordenació turística a la realitat fou molt més flexible i, per tant, al mateix carrer o, fins i tot, a la mateixa illeta hi havia un ús turístic i un ús residencial, és a dir, no hi havia una diferenciació tan nítida d'usos, segurament per allò que en urbanisme es diu “la fuerza normativa de lo fáctico”, recollir al pla el que existeix a la realitat...

En tercer lloc, el lloguer turístic més lligat al turisme urbà, que en bona part és el cas de Palma, s'instal·la a zones altament consolidades, normalment als centres o façana marítima. Quan un turista visita Roma sigui a un hotel o sigui a través del lloguer turístic la seva tendència natural serà intentar trobar l'allotjament el més cèntric possible. Des d'aquest punt de vista, decidir les zones aptes per fer-hi lloguer turístic per tipologia d'habitatge, si és unifamiliar o plurifamiliar, no té gaire sentit. En el cas de la ciutat consolidada si es fixa l'ortodòxia radical de la diferenciació d'usos residencials i turístics resultaria impossible que hi hagués usos turístics. Té sentit que enviem els turistes a Son Vida si el que volen és la vida del centre amb les seves botigues, museus, bars i restaurants?

En quart lloc, el lloguer turístic certament pot generar problemes de convivència, com ho pot fer el lloguer de llarga durada o tenir un establiment de copes a la planta baixa. El que passa és que al contrari del lloguer de llarga durada i del local de copes en el cas del lloguer turístic la llei balear ha donat a les comunitats de propietaris la possibilitat de prohibir aquesta activitat. A més la llei balear ha establert garanties perquè els visitants coneguin i compleixin les normes de convivència.

En cinquè lloc, a Balears en el cas dels unifamiliars no s'exigeix un ús turístic de la parcel·la, almanco aquesta ha estat la pràctica de la immensa majoria dels operadors jurídics. Resulta estrany que molts dels que consideren que el lloguer turístic suposa un trencament dels usos urbanístics dels plans no hi hagin vist tant de problemes mentre la cosa anava d'habitatges unifamiliars. De fet, a la llei de 2005 el legislador va dir expressament que la comercialització d'estades turístiques no modifica l'ús d'habitatge.

Molts altres són els aspectes que es podrien comentar. Només vull dir que la previsió d'una zonificació podria haver estat una passa endavant si realment s'hagués fet l'operació de detall que fan els plans urbanístics quan determinen els usos detallats. El problema és que ni el Consell ni l'Ajuntament de Palma han afrontat la zonificació turística com una operació de detall sinó com una operació bàsicament ideològica, i per això el bunyol és el que és, la negació via prohibició d'una realitat que pot no agradar però que s'ha de canalitzar amb intel·ligència. I dir no i punt, està ben enfora del concepte que tenc de canalitzar...

Josep Melià Ques

Diputat del Pi-Proposta per les Illes Balears

Lloguer turístic i urbanisme
Comentarios