sábado 15/8/20

Més superficie comercial

Acaba de finalitzar el termini d'exposició pública del Pla d'Equipaments Comercials de Mallorca (Pecma). El Pecma aprovat inicialment preveu unes referències de superfície comercial que van des de la inexistència de restriccions a Palma, a un límit de 30.000 metres quadrats a Inca i de 20.000 a Manacor, com de 5.000 m2 als municipis més importants...

Com passa sovint en temes transcendentals crec que és un tema que no ha generat el debat i anàlisi que pertoca per la seva rellevància i conseqüències.

Des del Pi vàrem organitzar una taula rodona amb Afedeco i Pimeco i hem presentat les corresponents al·legacions. Pel Pi la defensa del comerç de proximitat forma part del nostre ADN i per això estam sorpresos de la proposta desenvolupista i afavoridora de més superfície comercial que ha fet l'equip de govern del Consell de Mallorca amb aquest Pecma. No ens sorprèn la postura del PP i Ciutadans que a començament de la present legislatura ja varen demostrar la seva postura quan no varen votar favorablement el decret llei de suspensió de noves grans superfícies comercials i que sempre tenen la directiva de serveis com a mantra per lligar de peus i mans a les nostres institucions.

Assistim massa sovint a discursos i paraules que després no s'adiuen amb allò que es fa. N'hi ha que s'han omplit la boca de voler protegir el petit i mitjà comerç però després aproven un pla que suposa un míssil a la seva línia de flotació. N'hi ha que s'han omplit la boca de voler preservar un model de ciutat on les àrees o centres urbans estiguessin plens de vida i activitat econòmica erigint-se el comerç com el gran motor vertebrador d'aquesta idea però desprèn impulsen un pla que desertitzarà encara més els espais residencials i expulsarà els consumidors cap les zones perimetrals o cap a les afores.

Des del Pi pensam que no es pot desequilibrar encara més una situació ja prou descompensada del comerç de proximitat en relació al comerç d'atracció. Per això hem donat suport a la suspensió de noves grans superfícies, per això vàrem impulsar i fórem motor principal de la restricció de diumenges i festius d'obertura de les grans superfícies, per això hem estat decisius per evitar que desaparegués l'autorització autonòmica per aquests grans establiments, per això lluitam i hem presentat una proposició de llei per recuperar les rebaixes... I ara toca modificar el pla comercial aprovat inicialment que no respon al necessari equilibri, la balança no pot tombar sempre cap al mateix costat.

Des del Pi volem convidar a la reflexió. Les franges de superfícies marcades al Pecma són impròpies d'un territori insular fràgil, amb una pressió molt important sobre les seves infraestructures i que necessita apostar per les seves singularitats i especificitats representades perfectament pels seus espais urbans consolidats i el comerç a cel obert.

Josep Melià Ques

Diputat del Pi

Més superficie comercial
Comentarios