martes 19/1/21

Qui defensa més y millor Balears?

Fa un grapat d'anys vaig veure una enquesta que explicava que la majoria dels ciutadans de Balears considerava que el partit polític que més i millor defensa les Illes Balears era el PP. Aquesta enquesta em va deixar trasbalsat!. Per jo és una obvietat que un partit d'àmbit estatal no pot defensar més i millor les Balears que un partit regionalista o  nacionalista. I encara manco ho pot fer un partit amb tendències centralistes o homogeneïtzadores. Entre un partit que defensa el concert econòmic per Balears i un altre que defensa un sistema que fa que siguem els que més paguem i els que manco rebem, com pot ser que la majoria pensi que és el segon qui millor defensa els interessos d'aquella nacionalitat, regió o com li vulgueu dir.

Penso que a Canàries, Catalunya i Euskadi la majoria dels seus ciutadans entenen que qui més i millor defensen la seva terra són partits d'àmbit coincident amb el seu territori i que tenen com un dels seus objectius bàsics  ampliar el poder polític  i econòmic del propi autogovern. Ho crec tot i que hi ha motius per tenir més d'un dubte raonable.

El pas dels anys m'ha dut a intentar racionalitzar aquell resultat. I les meves conclusions és que molta gent no entén el mateix que jo per defensar Balears i que el caràcter prioritari que jo atribueixo a aquesta defensa no és compartit. El tema és més complex, tot i que per jo fos un tema d'una simplicitat absoluta. En la meva interpretació, els que votaven i voten PP i PSOE, ara ho podríem fer extensible també a C's i Podemos. Decideixen el seu vot per altres motivacions totalment legítimes tot i ser conscients que la seva aposta no és el millor instrument per defensar els interessos d'aquestes illes enmig de la mar. El que passa és que això és un visió de qui no té aquest comportament electoral, segurament els que si tenen aquest sentit de vot no veuen les coses de la mateixa forma.

Durant anys el president Cañellas va jugar a un cert victimisme envers Madrid, alguns en deien nacionalisme de pa amb sobrassada, altres en diran el famós regionalisme del PP. Els darrers temps, almanco fins a la moció de censura al Govern de l'Estat, alguns deien que la presidenta Armengol es volia erigir en la gran defensora de les nostres illes davant un executiu Rajoy que ens negava el pa i la sal, que ens negava les quotes de justícia i equitat que ens mereixíem. Aquest comportament, en un cert sentit, no deixa de ser xocant perquè es mou en coordenades molt més de regionalisme o nacionalisme que en coordenades de partit estatal. L'arribada de Sánchez de cop i volta serveix per constatar com aquest discurs, en boca de segons qui, té les cames molt curtes.

L'estat espanyol no funciona amb uns criteris d'objectivitat i igualtat encara que molts polítics apel·lin continuament a aquests conceptes. Les desigualtats en la inversió de l'estat durant decennis, la incapacitat per compensar adequadament la insularitat, un sistema de finançament que penalitza les zones dinàmiques i premia les zones subvencionades, un repartiment dels recursos fosc i arbitrari que no respecte regles mínimes de bona gestió com el principi d'ordinalitat, un repartiment competencial que permet que el conflicte del taxi de dia sigui del govern central i de vespre de les comunitats. Tot plegat fa que la defensa del propi territori sigui cabdal si no vols quedar al costat dels perjudicats. I per això responsables polítics que en teoria no haurien de posar tant d'ènfasi en segons quins plantejaments n'acaben fent bandera.

El que vull dir és que el funcionament de l'estat convida a aquesta dinàmica. I això fa que cada pic hi hagi més ciutadans que se n'adonin que les Balears necessiten un instrument polític que, sense hipoteques com les dels partits sucursalistes, tinguin com a prioritat la defensa dels nostres interessos. Perquè per molt que PP o PSOE vulguin jugar aquesta partida no tenen la llibertat i la capacitat per fer-ho a fons i sense cap condicionant. I el temps, els pressuposts de l'Estat de cada any i tantes altres coses acaben obrint molts d'ulls.

Josep Melià Ques

Diputat del Pi-Proposta per les Illes Balears

Qui defensa més y millor Balears?
Comentarios