miércoles. 04.10.2023

Servei Públic de Seguretat

El PP i Ciutadans que es declaren seguit seguit com a constitucionalistes: creuen de bon de veres en la Constitució? Defensen de bon de veres el model autonòmic proclamat a la Constitució? Són respectuosos amb el bloc de la constitucionalitat compost, entre d’altres normes, per la Constitució i els Estatuts d’Autonomia?

L’article 33 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears estableix que és competència de les Illes Balears la creació i l’organització d’un cos de policia propi en el marc de la legislació estatal. Altres comunitats compten amb cossos de policia pròpia que funcionen satisfactòriament i sense masses problemes.

Resulta però que el PP i Ciutadans es posicionen en contra d’aquest precepte amb rang de llei orgànica. En el cas del PP i la seva delegada del Govern aquesta posició és d’una incoherència oceànica quan fou aquest partit el màxim impulsor del nou Estatut de 2007. I quan és el govern Rajoy el que bloqueja i impedeix que una part del problema es pogués mitigar amb una major dotació de policia local.

Els ciutadans de les Illes Balears es mereixen tenir un servei públic de seguretat adequadament dotat i una de les nostres fortaleses com a destinació turística es troba relacionada amb aquesta qüestió. Idò bé, és indiscutible que existeixen dificultats per aconseguir aquest objectiu. Quines dificultats? Hi ha problemes per cobrir els efectius necessaris pel cost de la vida i de l’habitatge a les Balears i hi ha problemes amb els quarters i el material que es troben en deficients condicions de manteniment i renovació.

Tenim un problema i tenim diverses eines per poder avançar en la seva resolució. Posar damunt la taula del debat aquestes eines, tots els escenaris, sembla un exercici de simple sentit comú. Resulta però, que n’hi ha que ho veuen una cosa ridícula... No sé si és molt constitucional considerar ridícules les previsions del bloc de la constitucionalitat. Quanta impostura!

Josep Melià Ques

Diputat del Pi-Proposta per les Illes

Servei Públic de Seguretat