martes 19/1/21

Subministrament elèctric

Que els desitjos no ens facin perdre de vista la realitat. Tothom voldria una energia neta,  que el 100% del consum elèctric provingués de fonts renovables, manco contaminació i descarbonització, unes Balears capdavanteres en canvi climàtic. Ara bé, també tots volem tenir corrent, tots volem tenir energia, volem que el subministrament estigui garantit, no volem inseguretat en un servei bàsic per a la qualitat de vida i la competitivitat econòmica.

El problema, per tant, és com aconseguim aquests desitjos compartits. I aconseguir-ho no és fàcil encara que n'hi ha que ho vulguin simplificar i amb quatre eslògans ho tinguin enllestit.

Recentment va haver una greu apagada a Menorca. Una situació inacceptable perquè el subministrament no es va garantir degudament. I el que és pitjor, encara ara no s'ha garantit, perquè tres mesos després, no s'han instal·lat els generadors a les subestacions. Una mesura adequada perquè no es tornin a produir casos tan impropis del segle XXI i d'una societat avançada.

També en aquests moments assistim a una voluntat de tancar es Murterar. El 2020, en teoria, s'han de clausurar dos dels quatre grups d'aquesta central sinó tota la central. Quan algú emet dubtes sobre aquesta previsió, de tot d'una n'hi ha que et veuen com una espècie de troglodita insolidari amb les futures generacions. Els debats en blanc i negre enganen i no permeten veure la complexitat de les coses.

Davant el tancament des Murterar, crec que ens hauríem de fer algunes preguntes. Quin increment d'energia renovable s'haurà produït el 2020?. Som conscients que les màximes puntes de consum es produeixen quan ja no fa sol i, per tant, els parcs solars no són font per fer-hi front?. És la millor opció concentrar els punts de generació a Palma ateses les incidències en transport que Menorca ens va mostrar fa poc temps?. El sistema elèctric balear seria més sòlid reconvertint es Murterar a cicles combinats o tancant-ho? No seria més raonable suspendre els grups des Murterar quan la producció d'energia renovable fos una realitat instal·lada i no simples desitjos benintencionats?. Es Murterar reconvertit no podria quedar com a reserva per moments en què no hi hagués sol o vent o que pogués haver una averia greu?

Existeixen dubtes raonables sobre els ritmes de les decisions que s'estan prenent. Les coses s'han de fer, però s'han de fer bé. La instal·lació d'energia renovable no és un tema senzill a les Balears, la implicació paisatgística existeix i no es pot oblidar. Fa cosa d'un mes s'anunciava la renúncia al projecte de Santa Cirga que havia de ser la instal·lació solar més gran de Mallorca.  Una dada més per reflexionar sobre la nostra capacitat de fer una transició accelerada i tenir ben assegurat el subministrament

Josep Melià Ques

Diputat d’El Pi-Proposta per les Illes Balears

Subministrament elèctric
Comentarios