jueves 02.07.2020

La Llei de Símbols al Parlament

El PP més radical, ara a la seva cúpula, aprofita el Parlament per imposar la política més ultra dretana, autoritària, dictatorial i neofranquista que s’ha vist des de la transició fins ara. El president està entestat en governar i legislar segons les seves fòbies personals. Continua amb la promulgació de lleis i decrets que

passaran a la historia com exemple de com no s’ha d’exercir el poder, que et dóna la majoria silenciosa de les urnes.

El projecte de llei sobre l´ús de símbols institucionals de les Illes Balears ens diu quins són els símbols oficials de les Illes Balears: la bandera de les illes Balears, l’escut de la comunitat, i les banderes, ensenyes i escuts i altres símbols distintius acordats per les corporacions locals. Al mateix temps ens recorda quin és l’ús de les banderes a les illes: un lloc preferent per la nostra però immediatament després de la bandera espanyola.

També ens informa dels altres símbols que estan permesos, com són els representatius d’actes commemoratius de caràcter oficial, els representatius de declaracions oficials d’interès local, autonòmic,

estatal o internacional i els símbols històrics o artístics que sigui part dels conjunts arquitectònics dels immobles o mobles afectats. Manté també que hem de demanar autorització prèvia si volem penjar alguna cosa diferent a la prevista per ells com a símbol oficial o permès. Tornam a la censura prèvia del franquisme la qual cosa atempta contra un dret fonamental recollit a la constitució espanyola.

Atorga la responsabilitat de llevar de les façanes els símbols no permesos als responsables dels centres.

Tipifica les faltes lleu, greu, molt greu... les sancions per no complir de forma immediata la norma de llevar un símbol no oficial, o no permès o no autoritzat, d’entre 500 i 10.000 euros. Fa una passa més i amenaça en dur als responsables a un judici penal i que en cas que un jutge del tribunal penal consideri que no hi ha delicte ells podran iniciar un expedient administratiu sancionador. Delirium tremens!

Com que l’informe previ del Consell Consultiu els diu que no es pot coartar la llibertat d’expressió, el govern Bauzá, el que fa és limitar-la, acotar-la, reduir-la i dir-nos quan la podem exercir i quan no. Igualment atempten contra un dels drets fonamentals de les persones.

Ens parlen de la imparcialitat, neutralitat i objectivitat dels funcionaris públics perquè el que volen són funcionaris grisos, sords, cecs i muts a la injustícia i a l’incompliment de la llei per part d’alguns, ALGUNS, polítics que exerceixen malament el seu poder de representació que els ciutadans i ciutadanes els hem atorgat i aprofiten per llevar-nos drets laborals, socials, lingüístics i culturals i no promoure la creació de llocs de feina i la justícia social.

Per altra banda, els símbols identificatius d’entitats o empreses amb un concert o sostinguts total o parcialment amb fons públics queden autoritzats als efectes que estableix l’article d’aquesta llei que diu que per utilitzar símbols diferents als oficials o als permesos haurà de ser autoritzada per la conselleria competent.

Dir que la llei entrarà en vigor 20 dies després de la seva publicació al BOIB i que la disposició transitòria única diu que “S’han de substituir els símbols o les plaques que no s’ajustin a allò que estableix aquesta llei en el termini màxim d’un any des que entri en vigor”.

Per tant l’STEI demana que, de moment, ningú no llevi els llaços ni de les façanes ni tampoc de l’interior dels centres i que esperem a veure com queda la llei després de passar pel Parlament dia 19 i veurem quan es publicarà al BOIB. Quan baixem els llaços els volem dur, tots junts - els llaços i nosaltres-, a Lluc o a Cura o a la Real... Allà seran ben rebuts i ens els custodiaran mentre uns altres governants, més respectuosos amb la llengua i cultura de les illes, amb l’educació, amb les persones i els seus drets fonamentals, arribin al poder.

M. Antònia Font

Política educativa i normalització lingüística STEI

La Llei de Símbols al Parlament
Comentarios