domingo 19/9/21

Mostra d'Arts Escèniques de Santa Eugènia.